De aanbevolen manier om een Drupal 10-site te installeren en bij te werken is met behulp van Composer.

 1. Om de kern, alle verouderde modules en het thema bij te werken, werkt u de database bij en maakt u de cache leeg:

   composer update "drupal/" --with-all-dependencies drush updatedb drush cache:rebuild
 2. Gebruik de ingebouwde opdracht van Composer om updates weer te geven:

   composer outdated "drupal/*"
 3. Gebruik Drush om beveiligingsupdates weer te geven:

   drush pm:security
 4. Om een specifieke module of thema bij te werken, gebruikt u de volgende Composer-opdracht:

   composer update drupal/modulename --with-all-dependencies
 5. Voor een upgrade van een hoofdversie (zoals 1.x naar 2.x) gebruikt u de volgende Composer-opdracht, waarbij u indien nodig het nieuwe hoofdversienummer vervangt:

   composer require drupal/modulename:^2.0
 6. Voer na het bijwerken eventuele database-updates uit, bouw de cache opnieuw op en exporteer de mogelijk gewijzigde configuraties, waarbij u de wijzigingen bekijkt via --diff :

   drush updatedb drush cache:rebuild drush config:export --diff