Composer is een handige tool waarmee je Drupal en alle bijbehorende onderdelen (modules, thema's, bibliotheken) kunt beheren. Voordat u erin duikt, moet u er zeker van zijn dat composer op uw computer is geïnstalleerd .

Wanneer u Drupal 10 gebruikt, is het verstandig om de componist-sjabloon te gebruiken die u kunt vinden op drupal/recommended-project . Deze sjabloon zorgt ervoor dat Drupal Core-afhankelijkheden exact dezelfde versie zijn als de officiële Drupal-release. Er zijn alternatieve methoden, maar deze is van topklasse.

Start een project

 composer create-project drupal/recommended-project my_site_name_dir

Door dit te doen wordt er een project aangemaakt in 'my_site_name_dir' en wordt composer install automatisch uitgevoerd om de nieuwste stabiele versie van Drupal en al zijn afhankelijkheden op te halen.

Houd er rekening mee dat uw 'mijn_site_naam_dir' bestanden zal bevatten die buiten uw webroot moeten worden bewaard, weg van nieuwsgierige blikken van de webserver. De webroot is 'mijn_site_naam_dir/web'.

Composer-installatie via Docker

Als u een op Docker gebaseerde workflow gebruikt, zijn de componist en de afhankelijkheden ervan mogelijk nog niet geïnstalleerd. Gebruik in dat geval het volgende commando om uw Drupal-project aan te maken:

 docker run --rm -i --tty -v $PWD:/app composer create-project drupal/recommended-project my_site_name_dir --ignore-platform-reqs

Configureer Drupal via de standaard webinterface

Zodra composer klaar is met het downloaden van de benodigde pakketten, kunt u uw browser eenvoudigweg naar de URL van uw site leiden en de installatie starten. U wordt gevraagd om databasereferenties, een beheerdersgebruikersnaam en wat basisinformatie.

Start Drupal via de opdrachtregel

Met Drush kunt u Drupal vanaf de opdrachtregel installeren. Om Drush aan uw project toe te voegen, typt u: composer require drush/drush en gebruikt u vervolgens drush site:install om de installatiewizard voor de opdrachtregel te starten. Zonder enige argumenten zal het het standaardprofiel installeren en alleen om uw databasegegevens vragen.

 drush site:install